O Courel repartido en concesións mineiras

O Courel repartido en concesións mineiras

Este é o mapa do reparto de COUREL. Está totalmente dividido en cuadrículas mineiras, exceptuando os límites con Pedrafita do Cebreiro. Según a XUNTA de GALICIA, xa se están tramitando 54 explotacións dentro e nos arredores de "REDE NATUR@ 2000". O armazón de raias verdes transversais sinalan aquí o "Espazo Protexido", todo o demais indica apertadas leiras mineiras.

{ Ver o plano das minas sobre google-maps}

O Lururda, un río tapado por unha canteira


Ver +...>>

Lume e piñeiros con Fondos Europeos

Lume e piñeiros con Fondos Europeos

Agosto de 2008. Arde en Ferreirós unha plantación de piñeiros abandonada, para a cal utilizáronse unha boa remesa de Fondos Europeos. Apréciase como o lume saltou dúas estradas, infraestruturas sobre as que non se fai ningún labor de prevención, mentres se gastan cada ano enormes sumas dos Fondos Europeos para a construción de pistas e devasas.

Ver+...>>

Infraestruturas inútiles: pistas e devasas

Infraestruturas inútiles: pistas e devasas

Tal e como se ten demostrado en Galiza, cando o lume prende nun bosque pirófito abandonado(eucaliptais e piñeirais), non o paran nin as autoestradas; en cambio os bosques autóctonos do Courel levan centos de anos sen arder a pesar de que non se lle dedican subvencións para o seu coidado. Con todo, nestas infraestruturas estanse gastando grandes cantidades de Fondos Europeos axudando unicamente a destrución da Rede Natur@, do chan e aumentando a contaminación das augas.

Ver+...>>

Especies pirófitas por todo O Courel

Especies pirófitas por todo O Courel

Cambio rotundo na paisaxe de Courel. Gastando os fondos que Europa facilita para mellorar a Rede Natur@, en Courel estase facendo xusto ao revés. Aquí estes fondos destínanse á introdución de especies alleas, destruíndo así os hábitats propios, arrasando a cuberta vexetal, aumentando a erosión e contaminando as augas. As especies que se introducen son na súa maioría coníferas pirófitas aumentando de forma catastrófica o risco de incendios neste Espazo Natural. Estas plantacións carecen da súa correspondente Avaliación Ambiental

Ver+...>>

Parque eólico do Oribio

Parque eólico do Oribio

En plena Rede Natur@.
Instalarase no máis alto deste bosque mixto, afectando a hábitats e especies prioritarias. Os cantiis do Oribio manteñen un dos poucos criadeiros de aves rapaces de GALIZA. Este bosque está dentro do Territorio Histórico do Camiño de Santiago.

Ver +...>>

Estrada a Pedrafita

Estrada a Pedrafita

A estrada á Autovía A6 necesitaba melloras, pero así NON. Iniciáronse as obras no 2003 e aínda non foi rematada na metade do seu percorrido. Feita en Rede Natur@ sen a correspondente Avaliación Ambiental, sen pasos para a fauna, con noiros imposibles, grandes vertedoiros, desvíos de ríos e regatos, vales enteiros tapados, ríos entubados, destrución absoluta da paisaxe, sen medidas correctoras. Con Fondos Europeos.

Ver+...>>

Estrada a Quiroga

Estrada a Quiroga

A estrada necesitada de melloras, pero así NON. Incribles desmontes de terra, tapando vales e ríos, sen pasos para a fauna, desvío de correntes de auga. En Rede Natur@ e con Fondos Europeos.

Ver+...>>

Destrución dos Cumios máis altos: Faro, Formigueiros e Piapáxaro

Destrución dos Cumios máis altos: Faro, Formigueiros e Piapáxaro


Pistas, devasas desmesuradas, plantacións de pirófitas, non se respecta nin o máis alto dos montes, enturbando xa as primeiras augas. Na Rede Natur@ con Fondos Europeos .

Na foto, pistas sobre a Devesa da Rogueira (Formigueiros).

Ver+...>>

Boicot a presenza do Oso Pardo

Boicot a presenza do Oso Pardo

O Courel aínda non foi declarado "zona de especial protección do oso pardo".

Mentres no resto da Cordilleira Cantábrica está aumentando o nº de exemplares, para o que se están investindo cuantiosos Fondos Europeos, en Courel non se está facendo nada para asentar definitivamente esta especie que nos visita con regularidade. A toponimia, centos de covas e refuxios e milleiros de alvarizas, son proba irrefutable da súa abundante presenza ata fai poucas décadas

Na Foto Alvarizas de Súdrios, construcións defensivas para evitar que os osos comesen o mel.

Ver+...>>

Presuntos fraudes en obras con Fondos Europeos

Presuntos fraudes en obras con Fondos Europeos

Restauración incompleta do vertedoiro de lixo de Megoxe, onde as labores limitáronse a tapar o lixo deixándoa no sitio a fermentar con un pouco de herba. Obsérvase claramente os vertedoiros do entorno sen restaurar. En Rede Natur@, ás beiras do río LOR.

Ver+...>>

Despoboamento e canteiras abandonadas sen restaurar

Despoboamento e canteiras abandonadas sen restaurar

Tal e como pasa sempre coa minería:

No 2009, esta canteira do Piapáxaro, foi pechada e abandonada, centos de traballadores despedidos. Consecuencias do monocultivo industrial ao non crear as alternativas obrigatorias á actividade mineira tal e como manda o sentido común.

Ver +...>>

Cambios en Rede Natura 2000 á carta

Cambios en Rede Natur@ 2000 á carta

No ano 1996, o impoñente souto de Santa Eufemia ocupou as páxinas centrais e foi protagonista do libro "El Castaño" obra de profesores e catedráticos da Universidade de Santiago de Compostela.
No 1999 mandouse protexer pola normativa de Rede Natur@ 2000.
No 2004, a Xunta de Galicia sacouno de Rede Natur@ cambiándoo por un anaco de encoro morto no Sil, rodeado de piñeiros e álamos ou chopos canadenses, totalmente urbanizado e atravesado por unha vía de alta capacidade.


Ver+...>>

O Patrimonio Natural e Cultural do Courel ameazado

O Patrimonio Natural e Cultural do Courel ameazado

O Courel é o espacio natural terrestre de maior biodiversidade e xeodiversidade de Galicia. Aínda estando integrado dentro da Rede Natura 2000,o seu patrimonio natural e cultural vese minguado gravemente e destruído día a día de forma sistemática por canteiras de lousa, pistas, pseudocortalumes, repoboacións forestais con especies pirófitas alóctonas, estradas, concesións eólicas e lumes intencionados.

Ver+...>>