Presuntos fraudes en obras con Fondos Europeos

Presuntos fraudes en obras con Fondos Europeos

Restauración incompleta do vertedoiro de lixo de Megoxe, onde as labores limitáronse a tapar o lixo deixándoa no sitio a fermentar con un pouco de herba. Obsérvase claramente os vertedoiros do entorno sen restaurar. En Rede Natur@, ás beiras do río LOR.

Ver+...>>