O Patrimonio Natural e Cultural do Courel ameazado

O Patrimonio Natural e Cultural do Courel ameazado

O Courel é o espacio natural terrestre de maior biodiversidade e xeodiversidade de Galicia. Aínda estando integrado dentro da Rede Natura 2000,o seu patrimonio natural e cultural vese minguado gravemente e destruído día a día de forma sistemática por canteiras de lousa, pistas, pseudocortalumes, repoboacións forestais con especies pirófitas alóctonas, estradas, concesións eólicas e lumes intencionados.

Ver+...>>